Flettede Hvaler - Flettede Hvaler - Flettede Hvaler - Flettede Hvaler
"...over søvnen hviler musikken på en pude af tro og krop
mellem øjne og huler svimles vi igen og igen..."
Anagrammer
led fighter
mand tyve
band tørster
lynemås
Gøj fra staden
bagepinde
tokao kappe
pikkedrenge
planer og piger
kogekane
flade og griske
Hummel gad
hømmerskurhat
koge supper
banemåsen
ringe koger
vatspore
ruder vandt
maste odder
sang og tiger
kød for syge
skivemand
kanebruger
marmorfad
lak og tov
munkesyskler
sommer for Kent
dyrt stykke
Huskervilles Band
lænker i puder
mandesod
baking bread
skyde feer
bastkor
halspendler
møge xto med Henning
tyrestøj
rovskydning
rumskinger
saltboks
sart kogt
malehund
svangbegær
ledernag
bære stolt
sølle lister
podningsrest
blev stander
mandeskid
snadedæk
tango i Mern
sked i en nål
Hjædremølpen
lyngtisning
tinhager
brumfred
koger mast
kogebane
sparemund
andemåner
vigende skræk
fiskelus
kagens dampe
pulemose
sanglomme
Palle Mørk
tumpesvar
kåde babe
pinsedage
løj for den fede
taler kvæg
rylesminke
dommersæk
piver i rikken
jammersokker
dyltebær
toldgut
mandehud
skærstorm
vestermærker
fissekysk
løkkepasning
rylesminke
plørekaner
klagemåtter
toldgut
mandehud
skærstorm
vestermærker
fissekysk
løkkepasning
latter på suppen
rylesminke
plørekaner
masse bøger
ren lut
podningsrest
blev stander
mankeskid
snadedæk
tango i Mern
sked i en nål
hjædremølpen
lyngtisning
tinhager
brumfred
Tara den pose
badeskiller
koger mast
kogebane
sparemund
andemåner
fadmose
talehund
dampkagen
paredysser
narlægens dytmad